Herman Bergman Konstgjuteri AB

Sandsborgsvägen 44 C
122 33 Enskede Karta
Kontakta oss via E-Mail:
info@bergmanskonstgjuteri.se
Ring för information:
+46(0)8-659 15 00

Hantverket kring skulpturen

Lermodellering

Skissen förstoras och byggs på med träbitar
Skissen förstoras och byggs på med träbitar.

Skulpteringen utförs av Marshall Fredericks, 87 år, som under många år var Carl Milles assistent. Utifrån Milles skisser förstoras gudsfiguren och ängeln.

Med hjälp av en uppförstoringsapparat tillverkas först ett grovt skelett i trä. Skelettet byggs på med mindre träbitar som slutligen bildar en tredimensionell struktur.

Stommen kläs med lera
Ovanpå skelettet skulpteras lera till en färdig modell.

Grovmodelleringen är första steget. Lager med lera läggs på för att få fram formen på modellen. Sedan börjar precisionsarbetet med detaljutformningen. Små klumpar av fin lera läggs på och modelleras tills skulpturen fått sin slutliga form. Den är nu färdig för gipsavgjutning. Gipsfiguren ska delas till gjutformar.

Gipsavgjutning

Ängelns huvud
Ängelns huvud.

Man lägger på gips i flera lager, men först sätts metallskenor på lermodellen, där den ska delas för att bli yttre formar åt original-gipsmodellen.

Gipsen stelnar och delas till formar, som bestryks på insidan med ett släppmedel.

Ny gips hälls i.

Formarna ’’slungas’’ runt för att fördela gipsen så noggrant som möjligt. Nu har man ett gipsoriginal som utgör en exakt kopia av lermodellen, färdiga att skickas till gjuteriet för formtagning.

Sandformning

Formflaska med formsand
Formflaska med formsand.
Genomskärning av formflaskan
Genomskärning av formflaskan.

Gipsmodellen sågas eventuellt upp i flera delar för att passa olika ramar med lock s k form-flaskor. Modellen placeras sedan i en ram med uppläggningssand. Runt överdelen av modellen byggs ’’stycken’’ av härdsand (härdat med harts och fosforsyra). Detta för att modellen ska kunna tas ut ur formen. Man skapar sedan luft- och götkanaler i härdsanden. Den andra delen av ramen sätts på. Ovanpå ’’styckena’’ läggs ett lager till med härdsand för att omsluta och fixera ’’styckena’’. Det bildar den s.k kappan. Locket sätts på och ramen vänds. Uppläggningssanden tas bort och proceduren upprepas på andra delen av gipsmodellen. Därefter lyfter man bort och vänder övre delen av ramen som kappan nu sitter fast i. ’’Styckena’’ plockas över till kappan, som i ett pussel.
Gipsmodellen tas bort.

Ett 5 mm tjockt lager av plastellina läggs mot ’’styckena’’, vilket motsvarar bronsets tjocklek.

En inre kärna av härdsand tillverkas, för att skapa hålrummet i skulpturen. Kärnan armeras fast i styckena och kappan. Plastellinan tas bort och ramarna sätts ihop.

Gjutning

Gjutning
Gjutning

Flytande brons, ca 1 075°C, hälls i formflaskan. Bronsen rinner genom götkanalerna och stelnar. Man öppnar formflaskan samt formen och kärnan av härdsand slås sönder.

Ciselering

Efter gjutningen sätts alla delar ihop med svets. Svetsfogar, skarvar och håligheter döljs.

Tekniska problem skall lösas, som infästningar för stjärnorna och av gudsfiguren. Konstruktiva förstärkningar av skulpturerna samt pelarfästet för ängeln som utförs i rostfritt stål.

Därefter patineras skulpturen, d v s behandlas med salter, syror och oxider för att få den rätta färgen. Skulpturen är färdig att monteras på plats.

Tillverkning av bågen

Himmelsbågen
Himmelsbågen

Bågen tillverkas av rostfria plåtar som svetsas samman. Efter polering och blästring levereras den till Nacka Strand.

Montering

Gudsfiguren monteras på den rostfria bågen som därefter reses på pirhuvudet. Ängeln gjuts fast i betong vid bågens fot.

"Gud Fader på himmelsbågen" står färdig med vattenspelet installerat.

All grafik: ANN-SOFI MARMING